/ PRESENTACIÓ

Hem de felicitar-nos tots plegats per haver arribat amb èxit a la desena edició de la Campanya de Teatre Amateur, amb el format actual. Aquest format de quinze grups seleccionats recull la majoria de propostes que s’hi presenten al mateix temps que fa un reconeixement als muntatges de millor qualitat. Aquest catàleg comprèn un seguit de propostes ben diverses amb la finalitat que tothom pugui programar teatre de qualitat, inclús una obra adreçada al públic infantil, que no és gaire sovint que això passi i és una bona notícia.

La continuïtat del teatre amateur estarà garantida mentre hi hagi renovació tant a dalt de l’escenari com a baix. Per tant programar tenint en compte les propostes de teatre familiar garanteix aquesta continuïtat. I, evidentment, mentre hi hagi teatre amateur a les comarques gironines, hi haurà d’haver Campanya de Teatre Amateur. Per molts anys !

Daniel Sancho Garcia
President de la Federació Teatral Amateur Gironina
La Campanya de Teatre Amateur que impulsen la Diputació de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina arriba enguany a la desena edició. La perspectiva i experiència que ens confereix aquest recorregut permeten afirmar que el projecte està clarament consolidat i ben arrelat.

El projecte constitueix una eina útil tant per a les companyies com per als municipis i entitats programadores. Ho avala el balanç d’aquestes nou edicions amb el nombre de representacions que s’han fet, la distribució territorial de les representacions i la resposta de les companyies a les diverses convocatòries.

Només la pandèmia, amb el període de confinament domiciliari i les restriccions que en diversos graus van afectar tot els àmbits de la nostra vida durant els anys 2020 i 2021, va significar un retrocés significatiu en el nombre funcions de la campanya. Els resultats, però, ja s’han normalitzat per complet. A la convocatòria per a la campanya que us presentem hi van respondre 22 companyies i l’edició haurà suposat a final d’any l’organització de 85 funcions teatrals i la recuperació de les xifres anteriors a la pandèmia.

No hi ha dubte que la campanya facilita l’accés de les companyies a la programació i els permet rendibilitzar millor l’esforç i la dedicació que requereix poder portar una obra a l’escenari. Alhora és un instrument eficaç per als municipis i les entitats socioculturals i per incentivar l’assistència del públic als teatres gironins. En aquest moment que ja podem fer balanç, creiem que també podem mirar endavant amb convicció i, sobretot, la voluntat que la Campanya de Teatre Amateur continuï sent l’eina eficaç que ha sigut fins ara per a un sector actiu i dinàmic com el del teatre amateur de les comarques gironines.

Jordi Camps i Vicente
Diputat delegat de Cultura, de la Diputació de Girona