Bases de la campanya

La Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona promou aquesta Campanya, de manera que els municipis i els grups de teatre locals puguin, d’una banda, programar teatre amateur i de l’altra, rebre un impuls a la realització d’obres per part dels grups de teatre.

1- La Fundació Casa de Cultura contracta a les companyies en aquells municipis que ho desitgin, per un import de 500 euros en concepte de caixet que percebrà la companyia prèvia presentació de factura i justificants. No obstant, les companyies poden acordar amb les entitats contractants, una millora del caixet.

2- L’entitat contractant haurà de lliurar una certificació, al grup, conforme s’ha realitzat efectivament la representació.

3- La publicitat de les actuacions haurà d’incloure els escuts de la Casa de Cultura, la Federació Teatral Amateur Gironina i el de la Campanya de Teatre Amateur.

Cadascun dels grups que han estat seleccionats s’encarregarà directament de la programació de l’obra de teatre amb l’entitat contractant i rebrà el suport i acompanyament de la Casa de Cultura de Girona i de la Federació Teatral Amateur Gironina, que col·labora amb la Casa de Cultura en aquesta Campanya.

Contacte


Casa de Cultura de la Diputació de Girona
Pl. de l’Hospital, 6   17002 Girona
Telèfon 972 20 20 13
info@casadecultura.org
De dilluns a divendres de 9’30 h. a 17’30 h.


Federació Teatral Amateur Gironina
Telèfon 686 254 109
federacioteatral@gmail.com